CONTACT OPNEMEN
tel. 073-6133433
van maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 en maandag tot en met woensdag van 18.30-21.00

CONTACT INFORMATIE

OPENINGSTIJDEN
Locatie Schubertsingel:
maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.45 en van 13.30-17.30
maandag t/m woensdag van 18.30-21.00

Locatie Graafseweg:
maandag tot en met vrijdagvan 8.30-12.45 en van 13.30-17.30

Locatie Groote Wielen:
maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.45 en van 13.30-17.30 en woensdag van 18.30-21.00

INSCHRIJVEN

Via onderstaande link is het mogelijk direct in te schrijven

SCHRIJF JE DIRECT IN

ZORGVISIE

Staas & Bergmans beoogt het onderhouden van een langdurige zorgrelatie die er op gericht is de mondgezondheid optimaal te houden. Dit wil het team binnen de praktijk realiseren  door het begeleiden van zelfzorg en het aanbieden van professionele behandelingen.

Staas & Bergmans stelt zich nadrukkelijk open voor een breed publiek en stelt zich tot doel  de zorg aan te bieden die binnen het kader van de persoonlijke mogelijkheden en wensen  van de patiënt past. Binnen de verwijspraktijk wordt een nauw samenwerkingsverband  onderhouden met de verwijzende huistandarts en wordt de behandeling geïntegreerd in het  zorgplan van de betreffende patiënt. Hierbij wordt veel aandacht geschonken aan goede  communicatie met verwijzer en patiënt.

De organisatie wil dit binnen een ISO 9001 gecertificeerde omgeving doen met tandartsen die ingeschreven zijn in het kwaliteitsregister tandartsen. 

Samengevat betekent dit dat Staas & Bergmans

  • Inzet op een langdurige zorgrelatie met patiënten
  • Zorg aanbiedt die past bij uw mond en de mogelijkheden
  • Toetsbare kwaliteitsnormen hanteert

KLACHTEN

Als u een klacht heeft over onze dienstverlening, dan gaan we graag met u in gesprek. U kunt ons een bellen, mailen of een brief sturen.
Onze praktijk is aangesloten bij de KNMT klachtenregeling. Hier lees u meer over de stappen die u kunt volgen.

HELP IK HEB EEN KLACHT
CONTACT FORMULIER

BEHANDELAARS

Tristan Staas
Tristan Staas
tandarts-implantoloog NVOI geregistreerd
Manon Staas
Manon Staas
tandarts
Mieke Bergmans
Mieke Bergmans
tandarts
Kirsten Jorsal
Kirsten Jorsal
tandarts specialisatie implantologie
MAAK KENNIS MET ONS TEAM

TARIEVEN

Tandartstarieven 2021
De tarieven die we hanteren treft u aan in de tariefsbeschikking 2021

Techniekprijzen 2021
Hieronder vindt u de tarievenlijst en onze inkoopprijzen voor de tandtechniekkosten. Wij hebben voor de verschillende behandelingen tandtechnici/tandtechnische laboratoria uitgekozen in wie wij vertrouwen hebben en waar we een goede samenwerking mee hebben.

Onze tandartsen hebben grondige kennis welke materialen en/of technieken gebruikt kunnen worden. U mag van de tandarts verwachten dat deze keuzes leiden tot een passend resultaat.

Toch is het vaak nog beter als u dit samen met de tandarts beslist of bespreekt (shared decision making). Hierdoor bent u zich bewust van de mogelijkheden en kunt u dit beter afstemmen op uw situatie. Heeft u na deze voorlichting -samen met de tandarts- een besluit genomen over de behandeling die u wilt ondergaan en de te gebruiken materialen en methodes, dan mag u altijd vragen om een (individuele begroting) waarop ook de tandtechniekkosten uit deze lijst vermeld zullen zijn.

Bijvoorbeeld bij uitneembare protheses bestaan veel opties, zoals vergulde ankers, bijzondere verstevigingen, andersoortige beetbepalingen en kan voor het opstellen van de tanden en kiezen meerdere zittingen de tijd genomen worden. Daarnaast zijn de kosten van een reparatie afhankelijk van de schade. In de implantologie kan het aantal implantaten van invloed zijn op de meerprijs van een overkappingsprothese. In de begroting vindt u de techniekkosten voor uw individuele situatie terug.

Let op! De op deze prijslijsten genoemde techniekbedragen zijn de gebruikelijke prijzen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend want gedurende uw behandeling kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de techniekkosten van het individueel voor vervaardigde werkstuk kunnen afwijken van de lijst. Indien de tandarts verwacht dat techniekkosten toch beduidend (meer dan 10%) hoger zullen zijn dan de kosten die vermeld zijn op de begroting, dan zal de tandarts dit met u bespreken.

De prijzen van de tandtechniek 2021

van Liempd Tandtechniek 2021
Wouters Tandtechniek 2021
Excent 2021
Techniek eigen beheer 2021

BETALINGEN

Per 1 december 2019 gaan wij voor het verzorgen van de rekeningen van Famed over naar Infomedics, de nieuwe eigenaar van Famed. Meer informatie over Infomedis treft u hier aan. Verzekerden t/m 17 jaar ontvangen in de meeste gevallen geen nota en verzekerden van CZ ontvangen de nota via hun zorgverzekeraar.

Meer informatie

VERWIJZEN

Uw verwijzing, vragen over verwijsmogelijkheden, of advies/hulp over specifieke casus kunt u mailen naar verwijzing@zorgvooruwmond.nl, of bel 073-6133433

VACATURES

Staas & Bergmans is een tandheelkundige groepspraktijk met twee vestigingen in ‘s-Hertogenbosch en is zowel reguliere als verwijspraktijk. Specialisaties: esthetische tandheelkunde, prothetiek, implantologie, endodontologie, angstbegeleiding en kindertandheelkunde.In een gemoedelijke sfeer wordt voor een zo breed mogelijke groep patiënten kwalitatief hoogstaande tandheelkunde uitgeoefend. Het team is stimulerend en onderling ondersteunend.

NAAR DE VACATURE(S)